onsdag 13 juni 2012

(S) har fel om Degerhamn

(M) i Mörbylånga har i ett tidigt skede agerat mot landstinget för att invånarna i södra kommundelen åter ska få tillgång till en distriktssköterske-mottagning i Degerhamn. Under tiden har (S) inte gjort någonting.


 – Socialdemokraterna försöker nu dölja detta genom att skapa en dimridå och sprida populistiska utspel och rena felaktigheter, säger Kent Ingvarsson.

I en debattartikel i Barometern påstår (S)att mottagningen lades ner som en konsekvens av Hälsovalet och skattväxlingen om hemsjukvården. I en insändare i Ölandsbladet går (S)ännu längre, och påstår att kommunen har ansvar för den sjukvård som försvunnit. Det är fel. Vi har endast tagit över ansvaret för hemsjukvården. Det är vad Tröskel-principen i avtalet säger. Inget i Hälsovalet omöjliggör att landstinget håller mottagning i Degerhamn.

Vidare påstår (S)i samma insändare att det inte skulle kosta kommunen något att ta över och driva mottagningen i Degerhamn efter landstinget.
 – Det är helt fel. Margaretha Lööf-Johansson (S), som sitter både i landstingsfullmäktige och i kommunens vård- och omsorgsutskott, borde veta bättre, säger Eva Folkesdotter-Paradis.

Vi har hela tiden varit tydliga mot landstinget med att vi är beredda att hitta en lösning så att mottagningen i Degerhamn kan öppnas upp igen. Men vi måste få ersättning om vi ska erbjuda vård som är landstingets ansvar. Redan i januari lämnade Alliansen i landstinget in ett förslag till lösning, som vi står bakom, men majoriteten i landstinget har varit totalt ointresserad.(S) i Mörbylånga fullmäktige har under tiden inte gjort någonting för att påverka sina partikamrater i landstinget. Nu har (S)i Mörbylånga sent om sider vaknat till liv.

 – Genom att i elfte timmen lämna in en motion om att kommunen ska utföra landstingets arbete gratis, försöker (S) blidka en uppretad hemmaopinion och lägga skulden för den nedlagda mottagningen i knät på oss. Det är ett synnerligen osmakligt agerande, säger Kent Ingvarsson.

lördag 2 juni 2012

Socialdemokraternas politik hotar 25 000 ungdomsjobb


Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben. Vi har en politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och stärker arbetslinjen. Jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms är några exempel på åtgärder för fler jobb. Socialdemokraterna pratar också om jobben. Men för dem stannar det vid prat. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för att anställa unga, höja restaurangmomsen och göra det mindre lönsamt att arbeta. Allt detta leder till färre jobb och krångligare vägar till anställning. Sammantaget hotar Socialdemokraternas förslag 25 000 unga personers jobb. Vad händer när ingen jobbar? Svaret är enkelt. Om ingen jobbar blir det inga resurser till välfärden. Om ingen jobbar finns inga pengar till skolan, sjukvården och äldrevården. Jobb ger välfärd.