måndag 17 mars 2014

(M)örbylånga redo för valrörelse

Pressmeddelande från Nya Moderaterna i Mörbylånga:

Under söndagen höll Nya Moderaterna i Mörbylånga årsmöte ombord på färjan Kalmarsund VIII i Färjestadens hamn. Med Kent Ingvarsson som mötesordförande redogjordes för föreningens verksamhetsår, som bland annat inkluderat många kampanjer och dörrknackningstillfällen. Därtill berättade riksdagsledamot Jörgen Andersson (M) från Överum om regeringens satsningar och framtida valrörelse. Föreningen valde även ny styrelse. Eva Folkesdotter Paradis omvaldes enhälligt till föreningens ordförande.
Under årsmötet var det stor uppslutning av våra medlemmar. Det är riktigt kul att se så många Moderater samlade och villiga att hugga i för att nå valseger i höst, säger Eva Folkesdotter Paradis.

Som ordförande upplever jag en positiv utveckling inom Nya Moderaterna i Mörbylånga kommun med den nya taggade, styrelse som nu fått medlemmarnas förtroende. Vi har massor av goda planer och idéer att presentera för väljarna i valrörelsen, fortsätter Paradis.

Jörgen Andersson från Överum, en av länets tre Moderata riksdagsledamöter, befäste i sitt anförande precis det som vi i Mörbylånga prioriterar – nämligen att valet kommer handla om jobben, skolan och ordning och reda i ekonomin. För detta är vi redo, avslutar Eva Folkesdotter Paradis som är ordförande för (M) i Mörbylånga.


Moderaterna i Mörbylångas styrelse utgörs av:
Eva Folkesdotter Paradis, ordförande
Ulrik Brandén, vice ordförande
Henrik Yngvesson, kommunalråd
Carl Dahlin, sekreterare
Agneta Stjärnlöf
Sven Stensson
Günther Ruschatz
Jimmy Odenäng
Thorbjörn Hagström

onsdag 5 mars 2014

Extra lönesatsning lärare och sjuksköterskor

Pressmeddelande från Mörbylånga kommun:

Inför lönerevisionen 2014 har Kommunledningsutskottet i Mörbylånga kommun fattat beslut om att göra extra lönesatsningar på två grupper, lärarkollektivet och sjuksköterskorna.
Vi har grupper som idag ligger lågt i lön i förhållande till övriga länet och grupper där konkurrensen är stor. För att attrahera och bevara kompetensen är det av vikt att lönerna för våra medarbetare ligger på rätt nivå.

Detta innebär att vi gör extra satsningar utöver de 2,3-2,6% som finns avsatt för övriga kommunanställdas lönerevision.

För sjuksköterskor innebär detta att det avsätts sammanlagt 3,2%, totalt ca 320 000 kr per år, ett genomsnittligt utfall om ca 1500 kr per månad och sköterska*.

För lärarna avsätts det sammanlagt 3,1% totalt ca 1 490 000 kr per år vilket innebär ett genomsnittligt utfall om ca 750 kr per månad och lärare*.

Vi väljer att höja förskolelärarna lite mer än övriga lärare, detta då de halkat efter i löneutvecklingen. Det innebär att vi sätter av sammanlagt 3,4%, totalt ca 1 330 000 kr per år, vilket innebär ett genomsnittligt utfall om ca 1100 kr per månad och förskolelärare*.

*Fördelningen av ny lön utgår från att vara individuell och differentierad och baseras på individens kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Utfallet skiljer sig därför på individnivå.

Det nya löneavtalet börjar att gälla från och med den 1 april.

Henrik Yngvesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Mörbylånga kommun

Henrik befinner sig på landstingsfullmäktige under onsdagen och kan vara svår att nå, vill ni tala med någon tjänsteman är det Christina Lavesson som är personalchef i kommunen.