tisdag 30 december 2014

Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga och ordförande för länsförbundet, skriver tillsammans med Carl Dahlin, ledamot av kommunfullmäktige i Mörbylånga och partiombudsman i Kronoberg, om Decemberöverenskommelsen mellan Alliansen, S och MP:

Decemberöverenskommelsen - en vinst för Sverige

Stefan Löfven och Socialdemokraterna försökte under hösten att driva svensk politik vänsterut men misslyckades efter bara två månader. Stefan Löfven styr nu med Alliansens budget som tvingar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att föra en politik för fler jobb och en stark ekonomi. Vi kommer att fortsätta arbeta för att den politiken ska få genomslag. Med de medel Riksdagen ger kommer vi i Alliansen att motverka all politik som är skadlig för jobb och tillväxt.

Decemberöverenskommelsen innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går med på de principer Alliansen arbetat för i flera år och presenterade i tidningen Dagens Nyheter senast i början av december. I och med överenskommelsen har Socialdemokraterna accepterat att de inte längre kan styra landet ensamma utan behöver stöd av andra partier för att kunna regera. Samtidigt förbinder sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet att släppa fram en alliansregering i den händelse att Alliansen skulle kunna samla det största regeringsunderlaget.

I sammanhanget är det värt att påpeka att om S och MP under mandatperioden lägger en budget utan samverkan med Vänsterpartiet, så utgör Alliansen en större partikonstellation och kan då rösta på den egna budgeten. Överenskommelsen innebär inte på något sätt att Alliansen åtagit sig att släppa igenom en budget som samlar mindre parlamentariskt stöd än Alliansen. Under mandatperioden kommer Stefan Löfven således att vara helt beroende av både MP och V för att få igenom sin budget.

Decemberöverenskommelsen, som gäller två mandatperioder - fram tills valdagen 2022, handlar om hur landet ska styras med en minoritetsregering. Frågan om såväl misstroendeomröstning och extraval är demokratiska instrument för såväl riksdag som regering och ligger utanför denna överenskommelse. Det är viktigt att understryka att överenskommelsen endast omfattar budgetbehandling samt val av statsminister och är alltså inte en överenskommelse i enskilda sakfrågor.

Vi är många som har sett fram emot extravalet men menar samtidigt att det med stor sannolikhet hade resulterat i samma svåra parlamentariska läge som i dag. Sverige måste kunna regeras och valresultatet måste respekteras. Vårt mål nu är att fortsätta vara en stark opposition mot regeringens skadliga politik och att samtidigt utveckla vår egen politik så att vi står bättre rustade att möte väljarna i nästa val.

Henrik Yngvesson (M)
Förbundsordförande Moderaterna Kalmar län
Kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga

Carl Dahlin (M)

Partiombudsman Kronoberg
Södra Näsby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar