tisdag 16 februari 2016Välkommen till Moderaterna i Mörbylångas årsmöte 2016!

Lördagen den 12 mars bjuder Moderaterna i Mörbylånga in till årsmöte för lokalföreningens medlemmar.

Plats: Smaragdskolan, Färjestaden

Tid: 15.00-16.30 (årsmöte), 17.00-19.00 middag med respektive (kostnad p/p 75 kr)

Gästtalare: Helena Victor (Sandby borg), Staffan Smedfors (Ölands turistorganisation)

OSA samt ev motioner anmäles senast 1/3:
ordförande Eva Folkesdotter Paradis: eva.folkesdotterparadis@morbylanga.se
sekreterare Carl Dahlin: carl.dahlin@moderat.se


Föredragningslista – föreningsårsmöte 2016

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande för årsmötet

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av justerare för årsmötet

5. Godkännande av föredragningslista

6. Godkännande av årsmötets utlysning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2017

11. Förslag från styrelsen (propositioner)

12. Förslag från medlemmar (motioner)

13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen

14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

15. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen

16. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig

17. Val av två revisorer med ersättare för dem

18. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma

19. Val av företrädare till förbundsstyrelsen

20. Val av valberedning

21. Övriga ärenden

22. Årsmötet avslutas